Andre Montel Events: Klikk her

   

   

   
Telefon: +47 22 99 42 00
E-post:
events@montel.no


Twitter: #Elsert2017

Dato
Torsdag 19. januar 2017

09.30 - 16.40

 

Sted  

Radisson Blu Airport Hotel Hotellvegen

2061 Gardermoen

 
Pris
Konferanse med lunsj og dokumentasjon: 3.490 NOK


For kunder på Montel Online:

2.990 NOK

 

MVA kommer i tillegg.

 

 

Informasjon
Dersom du har spørsmål eller innspill kan du kontakte
Morten Hegna, Montel AS

e-post: morten.hegna@montel.no
dir. telefon: +47 35 52 28 25

 For tredje gang i Montel-regi ønsker vi velkommen til Elsertifikatkonferansen. Tidligere har konferansen vært arrangert av Statnett før Montel tok over stafettpinnen i 2015. Konferansen sist vinter var en viktig begivenhet der mange sentrale problemstillinger knyttet til elsertifikatmarkedet i Norge og Sverige ble diskutert. I januar 2017 vil vi igjen ta opp de mest sentrale utfordringene innen regler, handel, prissetting og prognoser.

 

Konferansen er nå helt full

 

Hovedpunkter:


»
Status for elsertifikatmarkedet i Norge og Sverige 2017

» Hvordan vil en svensk forlengelse påvirke markedet?
» Vil norsk fornybarutbygging stoppe opp etter 2021?
» Hva må til for at det skal bygges ut mer norsk vannkraft?

» Handelplasser og likviditet. Hvor går utviklingen?

» Fremtidig prisutvikling på elsertifikater og kraftpriser.  

   

    

Program

   

09.00 - 09.30 Registrering og morgenkaffe

       

09.30-09.40 Velkommen og innledning Morten Hegna, Montel og Lars Olav Fosse, Statnett.

   

09.40-10.10 Norges energipolitikk fremover – forutsigbarhet og fremdrift

Per Sanderud,  Vassdrags- og energidirektør, NVE

  

10.10-10.40 Elsertifikatmarkedet i etterpåklokskapens lys

Ståle Gjersvold, konsernsjef, Trønderenergi

  

10.40-11.00 Kaffepause

      

11.00-11.30 Hva skjer fremover fra myndighetshold?

Leif Inge Husabø, rådgiver i NVE og Roger Östberg, senior rådgivare i Energimyndigheten

 

11.30-12.50 Lunsj

 

12.50-13.20 Panelsesjon: Trengs det en reform av dagens elsertifikatsystem? Hvordan vil den se ut?

Formiddagens foredragsholdere samt Andreas Aasheim, NORWEA, Charlotte Unger, Svensk Vindenergi og Magne Fauli, Næringspolitisk rådgiver fornybar energi i Energi Norge.

     

13.30-14.00 Investeringer i norsk vannkraft. Muligheter og utfordringer

Anders Diep-Lynne, Investment manager, Aquila. (Erstatter Jan Erik Schulien)

  

14.00-14.30 Hvordan håndterer investorene de labre prisene?

Jan Strömbergsson, senior analytiker, Krafthandel, Skellefteå Kraft

   

14.30-15.00 Likviditeten i elsertmarkedet. Hvor går utviklingen? Noen lyspunkter?

Peter Chudi, vice president, Svensk Kraftmäkling

  

15.00-15.30 Ettermiddagskaffe

  

15.30-16.00 Elsert og kraft - hvor går prisene fra 2017.

Joachim Jernæs, senior analytiker, Nena StormGeo

  

16.00-16.30 Panelsesjon: Hvordan kan markedet utvikle seg?

Deltakere: Ettermiddagens foredragsholdere

     

16.30 - 18.30 Enkel servering og sosialisering

 

Noen endringer i programmet kan komme. Er du interessert i å delta i diskusjonene, ta gjerne kontakt med
Morten Hegna i Montel via e-post
mortenh@montel.no eller mobil +47 917 57 662

 

Velkommen til Elsertifikatkonferansen 2017.

  

    

 

 

    

    

   

 

Arrangør:

 

Støttet av:

 

   

   

     Media partner: