Registrering
Registreringsskjema

Telefon: +47 22 99 42 00
E-post:
events@montel.no

 

Dato
9.-10. april 2014

 

Sted
Thon Hotel Opera

 
Pris
Seminar og middag: 11.890 NOK

For kunder på Montel Online: 10.450 NOK


Prisen inkluderer hele seminaret, dokumentasjon, luncher og middag. MVA kommer i tillegg.

 

For servicetilbydere gjelder to alternativer:

1. 20.900 NOK pr. plass eller

2. Bli sponsor. For tilbud, kontakt:

    sales@montel.no

 

Hotellrom
For å bestille overnatting på Thon Hotel Opera kan man ringe +47 24 10 30 30

Referansekoden er 7434223

 

Mindre enkeltrom: kr 1.445,- per rom og natt inkl. frokost

Standard rom: kr 1.645,- per rom og natt inkl. frokost  
  

Informasjon
Dersom du har spørsmål eller innspill kan du kontakte Morten Hegna, Montel AS

e-post: morten.hegna@montel.no
dir. telefon: +47 35 52 28 25

 

 

 

Montel ønsker denne våren velkommen til nok en fagkonferanse for aktører i det nordiske kraftmarkedet.

Igjen skal vi fokusere på de viktigste faktorene som påvirker kraftprisene, både på kort og lang sikt.   

 

Hovedpunkter:


» Vårprognoser for hydrobalansen i Norge og Sverige.
» Vindkraftprognoser for Norden
» Hva skjer i Baltikum, Russland og Tyskland? 
» Hvor går prisene i brenselsmarkedene?
» Elbas: Hva skjer fremover med intradaghandelen?
» Hvordan vil elsertifikatmarkedet utvikle seg?

 

   

   

Program:

    

Onsdag 9. april:

   

09.00-09.20 Registrering

   

09.20-09.30 Velkommen og innledning

Morten Hegna, Montel AS

     

09.40-10.20 Makroøkonomi og oljemarkedet – hvor går veien videre?

Bjarne Schieldrop, sjefsanalytiker, Commodities SEB Merchant Banking

 

10.20-11.00 Nye realiteter  i gassmarkedene – produkter, konkurranse og priser. Innvirkninger på europeiske kraftmarkeder.

Karen Sund, Founder, Sund Energy AS

 

Formiddagskaffe

 

11.30-12.10 The coal market 2014. Short and long term price scenarios.

Guilluame Perret, Founder and Director, Perret Associates

   

12.15-13.00 Hydrologien i Norden våren 2014: metoder, modeller, usikkerhetsanalyser og resultater for kommende sesong

Bjørn Sønju Moltzau, Chief Hydrologist and Head of the department of Meteorology and Hydrology in Thomson Reuters Point Carbon.

    

13.00-14.15 Lunsj

     

14.15-15.00 Vindkraftprognoser for Norden. Modellering, utfallsrom og nøyaktighet.

Jesper Thiesen, CEO og Partner, ConWX

    

15.00-15.30 Utviklingen av det russiske kraftmarkedet og effekter i det nordiske markedet?

Viktor Balyberdin, CEO, SKM Market Predictor

    

Ettermiddagskaffe 

   

15.45-16.15 Focus Baltic countries. Recent developments and future opportunities for Nordic players. 

Aivaras Simkunas, originator Baltics at Axpo Nordic AS

  

16.15-16.45 Tyskland: Hva skjer fremover med kraftmarkedet og hvilke energipolitiske ambisjoner har ny regjering.

  • Kan Energiewende-målene for 2020 nås?

  • Kraftbalansens forventede utvikling fremover

  • Spotpris-beregninger frem mot 2020

  • Innvirkning på tilknyttede nabolands kraftmarkeder

  • Introduksjon av kapasitetsmarked?

Olav Botnen, senioranalytiker, Markedskraft

 

17.00-17.30 Ettermiddagsforfriskninger og nye oppdateringer i Montel Online.

Fundamentaldata, tips og triks.

  

19.00 Middag på Theatercafeen

  

  

Torsdag 10. april

  

09.30-09.50 Rammer og løsninger for intradaghandel i det nordiske kraftmarkedet

Toril Naustvoll Gange, Seniorrådgiver engrosmarkedsseksjonen - NVE 

    

09.50-10.20 Elbas: Hva skjer fremover med intradaghandelen, både i Norden og i Europa? Utfordringer og muligheter.

Haakon Reiersen Leknes, Regional Manager Norway and Benelux, Nord Pool Spot AS 

    

10.25-11.00 Intradag-trading og markedskobling. Erfaringer og utfordringer Hvordan håndtere den økende andelen uregulerbar kraft i det nordiske markedet?

Therese Gjerde, Vice President - Head of spot management, Bergen Energi

    

Formiddagskaffe

  

11.30-12.15 Prognoser for det nordiske kraftmarkedet. Prisutvikling i prisområdene.

Tor Reier Lilleholt, senioranalytiker, Markedskraft

  

12.15-13.15 Lunsj

  

13.15-13.45 Elsertifikatmarkedet: et grøftemarked under politisk styring

Hans Petter Kildal, Vice President Sustainability, Bergen Energi AS

  

13.45-14.30 Elsertifikatmarkedet og prisanalyser

Joachim Jærnes, analytiker, Nena AS

  

14.30-14.45 Oppsummering og avslutning

  

 

(Noen endringer i programmet kan komme)

 

Er du interessert i å delta i diskusjonene, ta gjerne kontakt med Morten Hegna i Montel mortenh@montel.no eller +47 917 57 662

 

Velkommen til vår tradisjonelle markedsoppdatering.

  

Registrering

Betingelser
Betaling innen 20 dager etter mottatt faktura. Dersom du blir forhindret i å komme kan gjerne en kollega ta plassen din. Dersom du må kansellere 1 måned før seminaret, kan vi kreditere fakturabeløpet minus en administrasjonsavgift på 10%. Dersom du kansellerer under 1 måned før seminaret vil beløpet ikke bli refundert. I stedet kan du benytte plassen på en kommende Montel-arrangement. Kanselleringer må være skriftelig.

Arrangør:

 

Støttet av: