Registrering
Telefon: +47 22 99 42 00
E-post:
events@montel.no

 

Dato
20.-21. april 2016

 

Sted
Thon Hotel Opera

Tidsplan
Onsdag 20. april

09.00-09.30 Registrering
09.30-16.45 Konferanse
17.00-17.30 Ettermiddagsforfriskninger og nye oppdateringer i Montel Online.
19.00 Middag på Theatercafeen

Torsdag 21. april
09.30-14.30 Konferanse
14.30-14.45 Oppsummering og avslutning

 
Pris
Seminar og middag: 11.890 NOK

For kunder på Montel Online: 10.450 NOK


Prisen inkluderer hele seminaret, dokumentasjon, luncher og middag.
MVA kommer i tillegg.

 

For servicetilbydere gjelder to alternativer:

1. 20.900 NOK pr. plass

2. Bli sponsor
For tilbud, kontakt: sales@montel.no

 

Hotellrom

Vi har booket noen rom på Thon Hotel Opera. Pris i standardrom for 1 person, per natt inkl.frokost: kr 1645,- 

    

Rom kan bookes via opera@thonhotels.no eller på tlf nr +47 24103000.

   

Referer til Montel og referanse nr: 23912775.

     

Informasjon
Dersom du har spørsmål eller innspill
kan du kontakte Morten Hegna, Montel AS

e-post: morten.hegna@montel.no
dir. telefon: +47 22 99 42 17


 

 


Montel ønsker også denne våren velkommen til fagkonferansen for aktører i det nordiske kraftmarkedet. Igjen skal vi fokusere på de viktigste faktorene som påvirker kraftprisene, både på kort og lang sikt.   

 

Hovedpunkter:


» Hvor går prisene i brenselsmarkedene og i karbonmarkedet?
» Hva skjer i EU og hvilke effekter kan vi se i nordisk krafthandel fremover?

» Hva skjer i Tyskland i forhold til importkapasitet?
» Hva skjer videre med den svenske kjernekraften?
» Hvordan blir hydrobalansen i Norge og Sverige til våren?

» Hvilke effekter får regler for flaskehalshåndtering og kapasitetsfastsettelse?
» Hvordan går utviklingen i intradaghandelen?
» Hva skjer med kraftprisene på kort og lang sikt? 
» Hvordan vil elsertifikatmarkedet utvikle seg fremover?

» Hvordan vil økt forbrukerfleksibilitet påvirke kraftmarkedet?

      

____________________________________________________________________

  


Program

 

Onsdag 20. april

   

09.30 - 09.40 Velkommen og innledning ved Morten Hegna, Montel AS

 

09.40 - 10.10 Oljemarkedet – hvor går veien videre?
Torbjørn Kjus, Oljeanalytiker, DNB
   
10.15 - 10.45 Internasjonale gassmarkeder, LNG og innvirkninger på europeisk kraftproduksjon fremover
Nina Strøm Christensen, Analytiker gass, kraft og fornybar, Sund Energy. (Nina erstatter Karen Sund)
   

10.45 - 11.15 Morgenkaffe

  
11.15 - 11.45 The coal market and its impact on Nordic power prices.  

Michel Martin, Principal Consultant, Pöyry Management Consulting ( Norway) AS.  
 
11.45 - 12.15 Utviklingen i CO2-markedet etter COP21
Per Klevnäs, Managing Director, Copenhagen Economics, Stockholm
  

12.15 - 13.30 Lunsj

   
13.30 - 14.00 Nye reguleringer og implementering. Hva blir konsekvensene for markedsaktørene?
Mette Steinsland, Head of Legal Nasdaq Commodities

       

14.00 - 14.30 Kjernekraften i Sverige. Hvilke effektkonsekvenser kan nedstengning av reaktorene få?

Arild Tanem, leder for nordisk markedsanalyse, Statkraft Energi AS

    

14.30 - 15.00 Ettermiddagskaffe

    

15.00 - 15.45 Hva skjer med prisene i det nordiske kraftmarkedet?

Tor Reier Lilleholt, leder for nordisk analyse, Markedskraft


15.45 - 16.15 Hydrologien i Norden våren 2016: Usikkerhetsanalyser og resultater for kommende sesong
Pål Svendsen, senioranalytiker, Nena AS
  

16.30-17.00 Ettermiddagsforfriskninger og nye oppdateringer i Montel Online.  

    

19.00 Middag på Theatercafeen

   

Torsdag 21. april

  

09.30 - 10.00 Handel med transmisjonsretter? FCA og andre aktuelle saker fra Elmarkedstilsynet

Vivi Mathiesen, Seksjonsleder Energimarkedstilsynet, Seksjon for engrosmarkedet,

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)  
   

10.00 - 10.30 XBID status. Hva skjer med intradaghandelen, i Norden og Europa?
Espen Døvle, PM Intraday Nord Pool
 

10.30 - 11.00 Morgenkaffe

  
11.00 - 11.30 Produksjonsstyring og optimalisering i Elbas-markedet
Leopold Løvenskiold, CEO og eier Løvenskiold Fossum Kraft AS
 
11.30 - 12.00 “Energiewende” and Germany’s energy market 2.0 - Introduction of wind index futures
Prof. Konstantin Lenz, professor for energy economics at the University of Applied Sciences in Erfurt.
Country Manager Germay, NASDAQ Commodities.
      

12.00 - 13.00 Lunsj


13.00 - 13.30 Forbrukerfleksibilitet. Hva vil effektene bli i kraftmarkedet?
Harald von Heyden, Adm. Dir., Enfo AS
 
13.30 - 14.00 Elsertifikatmarkedet og prisanalyser
Viktor Balyberdin, CEO, SKM Market Predictor AS

        

14.00-14.10 Oppsummering og avslutning

   

     

Er du interessert i å delta i diskusjonene, ta gjerne kontakt med Morten Hegna i Montel mortenh@montel.no eller +47 917 57 662

   

Velkommen til vår tradisjonelle markedsoppdatering.

  

Registrering

 

Betingelser
Betaling innen 20 dager etter mottatt faktura. Dersom du blir forhindret i å komme kan gjerne en kollega ta plassen din. Dersom du må kansellere 1 måned før seminaret, kan vi kreditere fakturabeløpet minus en administrasjonsavgift på 10%. Dersom du kansellerer under 1 måned før seminaret vil beløpet ikke bli refundert. I stedet kan du benytte plassen på en kommende Montel-arrangement. Kanselleringer må være skriftelig.

Arrangør:

 

Støttet av: